Generalist met ruime ervaring in de uitvoering van innovatieve programma's in de publieke sector. Als kwartiermaker, projectleider of manager van veranderings-processen. Steeds met een concrete missie én eindige taak. Roy vervult de rol van voorzitter als inspirerende nevenactiviteit.


Sinds 1988 werkzaam voor ministeries, uitvoerings- en belangenorganisaties.


Roy wisselt regelmatig van rol. Treedt op als adviseur, projectleider of voorzitter. Werkgebieden zijn publieke dienstverlening, i-overheid, PPS en bedrijfsvoering. Leidde rijksprojecten op gebied van innovatie en nieuwe technologie in MKB, arbeidsveiligheid, milieurapportage, bedrijvenloket, e-dienstverlening, zorginformatie en jeugdzorgketen.


Doorgrondt processen, schept nieuwe kansen, verbindt bestuurlijke doelen met mogelijkheden van de organisatie. Altijd met aandacht voor ieders natuurlijke rol en belang. Roy makelt en schakelt. Bindt mensen én hun organisaties.


Roy opereert zelfstandig en in teamverband. Mobiliseert eigen netwerk binnen en buiten overheid. Initiatiefnemer van Statendaal, netwerk van zelfstandige professionals in het publieke domein. En mede-oprichter PITCH The Hague, netwerk van ICT- en mediaprofessionals in Den Haag. Sinds 2011 is Roy als associate verbonden aan VKA.

Roy Tomeij